Algemeen
De informatie op de websites en in de webapplicaties van Cedin is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Cedin is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website/webapplicatie en gebruik van informatie / content kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De informatie op de websites en in de webapplicaties van Cedin is gebaseerd op plaatsingen van professionele organisaties. De informatie op de websites kan door Cedin zonder nadere aankondiging worden gewijzigd of verwijderd. Cedin neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de website/webapplicatie en maakt gebruik van betrouwbaar geachte bronnen.

Externe Links
De websites/webapplicaties van Cedin bevatten links naar websites die door andere partijen dan Cedin worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Cedin heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Gebruik informatie
Cedin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Bronvermelding
Deskundigen zoals scholen die gebruik maken van deze site mogen informatie op deze site citeren en gebruiken bij hun werkzaamheden, mits dit gebeurt in de geest van Cedin en voorzien van bronvermelding.

Techniek
De websites/webapplicaties van Cedin kunnen elementen bevatten die te downloaden zijn. Cedin garandeert niet de werking van deze elementen en sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de bruikbaarheid, geschiktheid of functionaliteit van deze zaken of de mate waarin deze virussen kan bevatten uit. Cedin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites of informatie.

Cedin kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de applicatie kan worden verkregen, waaronder schade aan hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur.

© Cedin 2021. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.