SWV Sterk VO-ZO Drenthe

Iedereen verdient passend onderwijs!

Het schoolverlatersonderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd bij leerlingen in groep 8 van de (speciale) basisschool, die het schooladvies PrO of VSO hebben gekregen.

Het schoolverlatersonderzoek wordt in drie rondes uitgevoerd door Cedin. 
In ronde 1 en 2 (resp. september-november en december- januari) worden leerlingen onderzocht die een VSO of PrO advies hebben gekregen van de basisschool. Dit is dan ook al met ouders gecommuniceerd. In dit onderzoek wordt de ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld gebracht en wordt onderbouwd of het schooladvies van de basisschool al dan niet passend is. De bevindingen worden met ouders en school besproken en worden toegevoegd aan de aanvraag voor VSO of PrO. Indien er na terugkoppeling van het schoolverlatersonderzoek een definitief schooladvies PrO/VSO door de basisschool wordt afgegeven, start de basisschool de TLV VSO/PrO-aanvraag op in Indigo PO-VO. De basisschool zorgt voor de zienswijze van ouders, leerling en de eigen school op.

Aan het eind van het schooljaar, in de derde ronde (april/mei 2023) kunnen de scholen voor voortgezet onderwijs hun nieuwe leerlingen aanmelden, waarbij vragen zijn over de te bieden ondersteuningsbehoefte in het regulier VO.

Maak een schoolaccount aan en start met het aanmelden van leerlingen

Ik heb al een account

Binnen no time VO-advies voor leerlingen met een ondersteuningsaanvraag

Ouders en school hebben beiden inzage in het gehele schoolverlatersdossier

Het schoolverlatersonderzoek kan tevens dienen als startdocument voor het OPP

Onze onderzoeksdagen

mei

18

De Nieuwe Veste, Van Heeckerlaan 2, 7742 AB, Coevorden

Het schoolverlaters onderzoek vindt plaats op De Nieuwe Veste te Coevorden. De school waar het onderzoek plaatsvindt zegt niets over de latere schoolkeuze van uw kind.

Bestemd voor leerlingen met een voorlopig schooladvies regulier Voortgezet onderwijs (vermoedelijk met extra ondersteuning).

 

Hoe ziet een onderzoeksochtend eruit?

Het onderzoek vindt plaats op één ochtend. Halverwege de ochtend is er een pauze, geeft u uw kind wat te eten of te drinken mee?

Het onderzoek leidt tot een niet bindend schooladvies. De basisschool of de middelbare school kan dit advies gebruiken om tot een voor uw kind passend definitief schooladvies voor het voortgezet onderwijs te komen.

 

Aanmelden vóór dinsdag 3 mei.

Het schoolverlatersonderzoek vindt plaats op woensdag 18 mei 2022 (8:45 – 12:00u)

mei

20

CBS 't Twiespan, Vredenveld 78, 7824 CJ, Emmen

Het schoolverlaters onderzoek vindt plaats op CBS ’t Twiespan in Emmen (Angelslo).

Bestemd voor leerlingen met een voorlopig schooladvies regulier Voortgezet onderwijs (vermoedelijk met extra ondersteuning).

 

Hoe ziet een onderzoeksochtend eruit?

Het onderzoek vindt plaats op één ochtend. Halverwege de ochtend is er een pauze, geeft u uw kind wat te eten of te drinken mee?

Het onderzoek leidt tot een niet bindend schooladvies. De basisschool of de middelbare school kan dit advies gebruiken om tot een voor uw kind passend definitief schooladvies voor het voortgezet onderwijs te komen.

 

Aanmelden vóór maandag 9 mei 2022.

Het schoolverlatersonderzoek vindt plaats op vrijdag 20 mei2022 (8:45 – 12:00u)

mei

25

OBS de Spil, Voeghoutenstraat 23, 7891 LA Klazienaveen

Het schoolverlaters onderzoek vindt plaats op OBS de Spil in Klazienaveen.

Bestemd voor leerlingen met een voorlopig schooladvies regulier Voortgezet onderwijs (vermoedelijk met extra ondersteuning).

 

Hoe ziet een onderzoeksochtend eruit?

Het onderzoek vindt plaats op één ochtend. Halverwege de ochtend is er een pauze, geeft u uw kind wat te eten of te drinken mee?

Het onderzoek leidt tot een niet bindend schooladvies. De basisschool of de middelbare school kan dit advies gebruiken om tot een voor uw kind passend definitief schooladvies voor het voortgezet onderwijs te komen.

 

Aanmelden vóór woensdag 11 mei.

Het schoolverlatersonderzoek vindt plaats op woensdag 25 mei 2022 (8:45 – 12:00u)